Uitgaven

Oogst van de landschappen is een naslagwerkenreeks over het ontstaan van onze cultuurlandschappen, over de cultuurhistorie van de streken en over de nog steeds nuttige technieken die werden gebruikt om zoveel mogelijk van de grond ter plaatse te oogsten. Over fruit en tuinbouw, hout, wild en vis, over landgoederen, boeren, afscheidingen, bosjes en weilanden, (water)wegen en bloememteelt. Over soorten en nuttige beheertechnieken. De reeks bestaat uit vier delen: zandgronden, rivieren en kust (kleigebieden en duin), veengebieden en het krijtland van Zuid-Limburg. Inmiddels zijn de delen over de Zandgronden, Rivieren en Kust, Veen en Krijtland verschenen.

Uitgaven

 • Het verleden onderweg bewaard

  13.50 incl. BTW

  Lang vóór Amelisweerd hield Rijkswaterstaat bij de inpassing van infrastructuur al rekening met cultuurhistorie . Evenals andere overheden trouwens. In deze voor Rijkswaterstaat samengestelde rijk geïllustreerde gids, mooie voorbeelden van cultuurhistorie langs wegen en waterwegen.

  BESTELLEN
 • Oogst van de landschappen van de Zandgronden

  35.00 incl. BTW

  Oogst van de landschappen van de Zandgronden is weer verkrijgbaar.

  Bekijk hier het inkijkexemplaar.

  BESTELLEN
 • Oogst van de landschappen van Rivieren en Kust

  35.00 incl. BTW

  Boomgaarden, heggen, grienden, solitaire bomen, eendenkooien, jachtterreinen, hakhoutbossen bevonden zich nooit ergens zomaar.

  Dit boek gaat niet speciaal over de schoonheid van onze landschappen van rivieren en kust, maar over de cultuurhistorie van deze gebieden, de oorzaken van de karakteristieke verschillen en het grondgebruik. De verschillen onstonden door de ondergrond, maar ook door de uiteenlopende technieken waarmee men zoveel mogelijk oogst haalde van de grond. De technieken zijn opgetekend aan de hand van gesprekken met inmiddels oude vakmensen.

  Rivieren en Kust is deel twee in de naslagwerkenreeks over achtergronden van het gebruik van onze streeklandschappen.

  Bekijk hier het inkijkexemplaar

  BESTELLEN
 • Oogst van de Veenlandschappen

  35.00 incl. BTW

  Het grootste deel van ons land bestaat uit veen. Hoe maakte en hield men dat zompige land bewoonbaar? Hoe viel ervan te leven? En hoe zijn de gebieden rondom de Zuiderzee gebruikt? Hoe zit het met de droogmakerijen?

  Derde deel van de naslagwerkenreeks Oogst van de landschappen met daarin de cultuurhistorie van het veen, het gebruik van dit land, en wat we nu zouden kunnen en moeten doen voor oogst en herstel van de streeklandschappen op het veen.

  Globale inhoud van het  boek Oogst van de veenlandschappen

  1. De oorspronkelijke veenlandschappen en typen veen.
  2. Historisch gebruik van de diverse veengebieden: kavelinrichtingen, typen veenontginningen, droogmakerijen – ook Noordoostpolder en Flevoland,  turfwinning, landbouw, tuinbouw/groenten, vee en vlees&zuivel, fruitteelt, bomen- en heesterteelt, waterbeheersing, graslanden en vogels, eendenfokkerij, molens, visserij & schepen, handel rond de Zuiderzee (VOC), bewoning en erfinrichting.
  3. Huidige mogelijkheden voor oogst per streek: tuinbouw, groenten en zaadteelt, grondstoffenwinning, riet- en biezenteelt, boom- en heesterteelt, fruitteelt, sierteelten, zuivelproductie, imkerij, agrarische mogelijkheden, oeverbescherming. En afscheidingen, poelen en plassen, bosjes, boomgroepen/solitaire bomen, landaanwinning.
  4. Niet meer nuttige maar wel te bewaren landschapselementen van de veengebieden.
  5. Boom- en heestersoorten van het veen: aanleg, beheer en nut.

   

  Bekijk hier het inkijkexemplaar

  BESTELLEN
 • Uitverkocht

  Oogst van het Krijtlandschap

  35.00 incl. BTW

  In geaccidenteerd terrein is alles anders. Ons krijtland in Zuid-Limburg wijkt in grondsamenstelling en gebruik sterk af van  andere gebieden. Heel andere landschapselementen dus. Hoe deed men het daar? En wat leverde het op?

  Bestellen
 • Zakendoen met Algerije

  12.50 incl. BTW

  Over het huidige Algerije bestaat nauwelijks literatuur. In deze gids de geschiedenis van Algerije en Algerije anno 2013, een fascinerend land.  De mogelijkheden en ervaringen voor handel en toerisme komen uitvoerig aan bod.

  BESTELLEN